Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG THS
Địa chỉ        : Số 31 -31A Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7, T.p Hồ Chí Minh.
Điện thoại   : 028.7302.7997. Hotline 
094 789 4334.

Mã số thuế  : 0314625644.
Email           :
 thscompany.vn@nangluongths.com
Website       : nangluongths.com