Liên hệ

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THS
Địa chỉ        :
1115/7C Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại   : 028.7302.7997. Hotline 
091 901 4334

Mã số thuế  : 0314625644.
Email           :
 thscompany.vn@nangluongths.com/ kinhdaonh
@nangluongths.com
Website       : nangluongths.com